Pro dárce

Vaše dary ANA jako neziskové organizaci mohou pomoci i Vám samotným. Zaslané příspěvky si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání. Potřebné potvrzení o daru Vám obratem zašleme po jeho obdržení.
 
Na základě novely zákona o daních z příjmů mohou dárci z řad fyzických i právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 15 % (resp. 10 %) na 30 %.
 

Bankovní spojení

2501423967/2010

Na toto číslo účtu můžete zasílat finanční dary určené k podpoře činnosti i běžného provozu ANA. Bez pokrytí nezbytných základních provozních nákladů se naše činnost a poslání uskutečňovat nedá. Předem děkujeme.

Daňová uznatelnost darů​​

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 lze však v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. (viz ust. § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně; pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022, lze však v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (viz ust. § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Kontakt

Akademie nadání, z.s. Jiráskovo nám. 274/31
326 00 Plzeň
+420 604 612 205 info@akademie-nadani.cz